Hei. Jeg lurer på hvor lenge jeg må/bør vente mellom hver gang jeg bruker subutex så jeg ikke utvikler toleranse? Eller er det individuelt fra person til person?

Mann, 26 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Redusert effekt av et medikament etter gjentatt administrering (toleranse) er svært individuelt, men opioider kan generelt gi toleranse på få dager/uker.

Toleranse kan gi utslag farmakodynamisk, det vil si den delen av farmakologien som handler legemidlers virkningsmekanismer (effekten av legemiddelet/hva det gjør med kroppen).

Toleranse kan også gi seg utsalg farmakokinetisk (hva kroppen gjør med legemiddelet), eksempler på dette kan være halveringstid og metabolisme.

Det er også verdt å merke seg at man kan utvikle krysstoleranse, det vil si at eksponering for ett opioid kan gi inkomplett toleranse for et annet.