Hvor lenge kan det spores inntak av heroin i spyttprøver og urinprøver?
Heroin røyket i veldig små mengder (0,2g over 3 dager)

Kvinne, 39 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

6-monoacetyl (et nedbrytningsstoff fra heroin) er sporbart i blod i noen få timer etter inntak, og opptil et halvt døgn i urin. Når du tar heroin vil dette også omdannes til morfin i kroppen, som vanligvis kan spores i 2-4 døgn i urin, avhengig av styrkegrad og inntatt mengde. Gateheroin inneholder i tillegg også ofte kodein, som kan spores omtrent like lenge som morfin i urinprøver.

I urin og blod kan nedbrytningsproduktet av heroin bare påvises i kort tid, men i spytt finnes omdanningsproduktet i noe lenger tid. Derfor er spytt et velegnet prøvetakingsmedium for å avdekke nylig heroininntak.

Det er verdt å merke seg at påvisningstid etter bruk er svært varierende og avhengig av flere faktorer, slik som mengde, variasjon i utskillelseshastighet, samtidig bruk av legemidler/rusmidler og nedsatt lever- eller nyrefunksjon.