Hvis jeg tar 5mg stesolid, hvor lenge må jeg vente før jeg kan kjøre bil. Synes svaret over på 12-60 timer er veldig vagt. Er det ikke mer konkret?

Mann, 55 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi kan nok ikke være mer konkret enn det, da dette er tall som har blitt satt på bakgrunn av forskningslitteratur. Grunnen til at tallene er så upresise, er nok fordi det er store individuelle forskjeller.

Dersom du går fast på Stesolid, gjelder et annet regelverk. Dette kan du lese mer om på våre sider om førerkort.

Vi anbefaler deg å snakke med utskrivende lege dersom noe er uklart.