tok en peth prøve for 11 dager siden og da var den på 0,45 har vært på 7 ukers ferie og tok en ny i dag hvor mye tror Dere den faller på 11 dager?

Mann, 54 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

PEth-verdien gjenspeiler det totale alkoholkonsumet de siste 2-4 ukene før prøvetaking.

St. Olavs hospital skriver følgende: «Hos personer med et høyt alkoholforbruk vil PEth-verdien vanligvis halveres hver 3. – 5. dag etter avsluttet drikking, men den individuelle variasjonen i halveringstid kan være stor og halveringstiden kan være lengre slik at nivået av PEth i blodet synker saktere. Ved alkoholavhold forventes PEth-konsentrasjonen likevel å synke fra prøve til prøve ved gjentatt prøvetaking».

Vi har dessverre ikke muligheten til å si noe mer presist enn dette.