Va koster 60 kg ritalin

Mann, 38 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Dersom vi tar utgangspunkt i prisene angitt av Felleskatalogen (se bunnen av artikkelen), koster f.eks. en boks med 30 x 60 mg Ritalin tilnærmet 750 kroner. En slik boks vil altså inneholde 1800 mg, eller 1,8 gram. Følger vi den samme logikken, vil da 1 gram koste omtrent 400 kroner. Dette betyr at 60 kg, eller 60.000 gram, grovt regnet vil koste rundt 24.000.000 kroner dersom man kjøper «over disk».

Men, i den virkelige verden er det lite trolig at noen noensinne vil gå på et apotek og hente ut 60 kg Ritalin. Om man derimot kjøper dette illegalt, vil sannsynligvis prisen også være vesentlig lavere. Merk for øvrig også at Ritalin kommer i ulike styrkegrader, noe som nok også vil ha innvirkning på pris, både ved kjøp i stor og i liten skala.