Jeg har gått på 0,5 mg xanor litt av og på siden nyttår. Vil stoppe helt nå….. hva kan jeg foervente av plager ?

Kvinne, 48 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Abstinenser kan forekomme etter relativt kort tids bruk, men da gjerne i ganske mild grad. Ved lengre tids bruk øker risikoen for kraftigere abstinensplager. Angst, rastløshet, søvnvansker, muskelsmerter, skjelvinger, kvalme, kramper, hjertebank, økt puls og blodtrykk er typiske symptomer på benzo-abstinenser (Xanor).

Det er viktig å merke seg at både varighet, grad og karakter på abstinensene vil kunne variere veldig fra person til person. Noen merker lite eller ingenting, mens andre kan ha plager i flere uker.

Nedtrapping kan dempe abstinensene, og anbefales å gjøres i samråd med lege.

Hvis du føler at du har et problem med benzodiazepiner kan du lese våre sider om hjelp til å slutte med benzodiazepiner for gode tips og råd.