Dersom jeg har tatt 10 mg med Metadon, kan jeg da innta Subutex uten at medikamentene krasjer og jeg blir syk med frost og annet ubehag?

Kvinne, 63 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Noen opioider er fulle agonister og noen er partielle agonister. Rusmidler som gir maksimal, «full» respons på opioidreseptorene i hjernen kalles fulle agonister. Preparater som ikke gir full respons på opioidreseptorene i hjernen, selv ved høy konsentrasjon, kalles partielle agonister.

Metadon er en fullagonist, og buprenorfin (virkestoffet i Subutex) er en partiell agonist.

Om du først har tatt metadon og  kort tid etter tar buprenorfin, vil buprenorfin redusere effekten av metadon ved å okkupere en del av reseptorene som metadonen ellers kunne ha virket på.

Kort fortalt kan du i verste fall risikere å bli abstinent om du inntar buprenorfin etter inntak av metadon.