hei jeg en mann på 31 har inntatt 20mg blå valium på under ett døgn nå og lurer på hvor lenge dette kan spores i urin! Skal inn til langtidsbehandling den 26 februar? Vil dette påvises i blod eller urin? Jeg er en mann som også missbruker kokain nesten daglig:(

Mann, 31 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Påvisninger i urin er avhengig av mengde og varighet ved bruk. Man vet at ved bruk av Valium (diazepam), kan dette spores i urinen i ca. 1-4 uker etter
siste inntak, men dette er som nevnt avhengig av mengde og varighet. I blod kan diazepam påvises i 1-3 døgn etter inntak.

Om prøven vil gi utslag på urinprøve er derfor vanskelig å si noe sikkert, men det er lite sannsynlig at man vil kunne spore det i blodet ditt om du har hatt et enkeltinntak det siste døgnet og skal til langtidsbehandling om 2 uker. Du kan lese mer om benzodiazepiner i blodprøve og urinprøve her. 

Angående kokain som du nevner er vi usikre på om du også her er ute etter påvisningstid etter inntak av kokain eller om dette kommer som en tilleggsopplysning.

For øvrig kan kokain påvises i blod i noen få timer etter inntak, og ved vanlig screening i urin normalt 2-4 døgn, men også opptil 7 døgn. Du kan lese mer om kokain i urinprøver og blodprøve her.