Har brukt ca 40 mg dolcontin daglig i ca 3 måneder.Kjenner at jeg får abstines hvis jeg går en dag uten.Hvor mange dager tar det før abstinensenperioden er over hvis man slutter uten å trappe ned?Hvor ofte kan man ta en tisvarende dose uten å bli avhengig? Og hvor lang tid tar det før kroppen er nullstilt og ikke lenger forholder seg til tidligere avhengighet?

Mann, 48 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Hvor mange dager tar det før abstinensenperioden er over hvis man slutter uten å trappe ned?

Det er ikke anbefalt å bråslutte. Det kan gi såpass abstinens at det kan være utfordrende å gjennomføre. Abstinensperioden blir ikke lengre av å bråslutte, men den blir vondere. Se f.eks. denne artikkelen med forslag til nedtrappingsskjema for sterke opioider. Vi vil anta et par uker fra du slutter til du føler deg noen lunde bra form igjen. Med nedtrapping tar det noe lengre tid, men da blir abstinensene mindre plagsomme.

Hvor ofte kan man ta en tilsvarende dose uten å bli avhengig?

Dette har vi ikke noe eksakt svar på. Det er stor individuell forskjell på hva som skal til for å bli avhengig.

Og hvor lang tid tar det før kroppen er nullstilt og ikke lenger forholder seg til tidligere avhengighet?

Så snart virkestoffet er ute av kroppen, er toleransen mer eller mindre «nullstilt». Det vil si at toleransen er «nullstilt» før abstinensene er borte. Det tar ikke mer enn noen få dager etter siste inntak før toleransen igjen er svært lav. Dette er viktig, mange som får en overdose gjør det nettopp fordi de tror de har høyere toleranse enn de faktisk har etter å ha trappet ned/avruset seg.