Jeg fikk inndratt mitt førerkort da jeg søkte meg til behandling, får jeg tilbake alle klassene når jeg får tilgang på førerkort gjem?

Mann, 40 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Nei, det er ikke sikkert at du får tilbake alle klassene umiddelbart etter at du har gjennomført behandlingen og får tilgang på førerkort igjen.

Du sier ikke hvilke klasser du har på førerkortet ditt, men det er gjennomgående strengere regler og andre helsekrav til førerkort for klasse 2 og klasse 3 enn det er for klasse 1. Sannsynligvis vil det ta vesentlig lengre tid før du får tilbake klasse 2 og klasse 3. Du kan lese om dette i kapittel 14 i Helsedirektoratets førerkortveileder. Her er utdrag fra artikkelen (vår uth.):

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt etter seks måneders rusfrihet dokumentert ved egnede prøver.

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år om gangen i tre år forutsatt at umeldte kvartalsvise kontroller viser fortsatt rusfrihet.

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett med inntil fem års varighet, før den kan gis med vanlig varighet.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav oppfylt etter tre års rusfrihet dokumentert ved egnede prøver.

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år om gangen i tre år forutsatt at umeldte kvartalsvise kontroller viser fortsatt rusfrihet.

Helseattesten kan deretter gis med anbefaling om førerett med inntil fem års varighet.