Er Mirtazapin og Sobril sammen god behandling for angst og uro.

Mann, 81 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Når det gjelder spørsmål om vanlig bruk av medisiner, er dette noe vi dessverre ikke kan svare på. Vårt fagområde er rusmidler, eller evt. legemidler som misbrukes for rus. Derfor blir du nødt til å ta opp disse spørsmålene med helsepersonell, f.eks. legen som skriver ut medisinene. Hen kan gi deg svar på om dette er en god kombinasjon for deg.