Er marihuana avhengighetsskapende

Annet, 12 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Det er delte meninger om hvor avhengighetsskapende cannabis (for eksempel marihuana) egentlig er, og vi kan heller ikke gi noe helt klart svar på det.

Rent fysisk vil en del av de som bruker cannabis jevnlig, få problemer med å slutte på grunn av plager. Disse plagene består vanligvis av irritabilitet, aggressivitet, søvnløshet, rastløshet, angst, nedstemthet, skjelvinger og diaré. Det er også vist at cannabisbruk kan medføre toleranseutvikling (at du må bruke mer enn før for å få samme rusfølelse).

Når det er sagt kan det være vanskelig å slutte med cannabis av mange andre grunner enn fysisk avhengighet. Det kan for eksempel være vanskelig hvis du liker rusen godt, har mange venner som bruker det, føler deg presset til å bruke det, føler at det er en del av identiteten din eller at du bruker det fordi du har det vanskelig osv.

Du kan lese mer om virkninger og bivirkninger cannabis kan gi i vår brosjyre om cannabis.