Har røyket hasj kanskje hver tredje uke ca. I et år nå å kjenner at jeg nå er ofte sliten og trøtt og har kort lunte og sliter med konsentrasjon og er ofte nedstemt og stresset (noe angst). Er dette en bivirkning av hasjen og isåfall er dette permanent? Står så mye forskjellig på nettet, blir bekymret…

Mann, 18 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Cannabis kan påvirke hjernens utvikling negativt og føre til lett svekkede kognitive evner dersom man begynner å røyke i ung alder. Eksempler kan være nedsatt hukommelse og konsentrasjon. Grunnen til dette er at hjernen fremdeles er i utvikling. Forskningen er ikke entydig om dette reverseres/blir som før igjen etter en tid uten cannabis, men mye tyder på at både alder og hvor mye cannabis man har brukt har mye å si for hvor lenge disse svekkelsene henger igjen. Begynner man å røyke i tidlig alder, og har et omfattende forbruk, er man mer sårbar for disse helseskadene.

Det skal uansett en del røyking/cannabisbruk til for at du vil kunne oppleve slike endringer. Sporadisk bruk fører sjelden til annet enn eventuelt akutt ubehag (f.eks. kvalme eller angstanfall og lignende som noen opplever). De som opplever problemer med for eksempel hukommelse eller konsentrasjon er de som røyker mye over tid.

Høyst sannsynlig trenger du ikke å bekymre deg for at du har pådratt deg slike langvarige eller permanente skader av de gangene du har røkt.

Dersom du merker at forbruket øker, kan det være lurt å ta en pause eller droppe røyking så du er sikker på å ikke utvikle et problem.

Du kan lese om myter og fakta om cannabis her.