Hei
Finnes det en grense/regel for hvor høy promille en kan ha for å ikke kunne bli hjemkjørt av politiet ved promillekjøring? Altså at en må være under oppsyn før man blir overlatt til seg selv?

Mann, 26 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Vi vet dessverre ikke om politiet har en bestemt promillegrense for når de overlater berusede personer alene og ikke. Vi vil anta at dette er en vurdering de gjør i hvert enkelt tilfelle og at de vil kontakte helsepersonell om de er i tvil. Dette har nok også sammenheng med at ulike personer har ulik grad av toleranse for alkohol.

Generelt kan vi likevel si at ved farlig høy promille er det ikke forsvarlig å kjøre den berusede hjem uten tilsyn.

Forgiftningssymptomer kan starte fra ca. 2,0 i promille. Du kan oppleve mangel på selvkontroll, se dobbelt og ha problemer med å gå oppreist.

På denne nettsiden kan du lese mer om promille.