Har gått ned fra styrke 25mg til 15 mg. Dette ville eg selv. Tatt to stk kvar dag i to år. Siden 10 januar da eg begynte på styrke 15 mg har eg hatt det grusomt. Hva skyldes dette,burde eg på opp igjen til 25 mg da var alt topp og livet mitt var lett og kunne delta i det daglige gjøremål.

Kvinne, 52 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Det er vanskelig å svare deg, når vi ikke vet hvilket legemiddel du sikter til. Generelt kan vi likevel si at spørsmål om medisiner, bør du ta med legen som skriver dem ut.