Hei har en bror som er larpasient. Han får zobotex og ruser seg i tillegg. Er dette forsvarlig og gi ut til en som er rusa 24/7. Vi familien er veldig bekymret over og se hvordan dette har utviklet seg… hva gjør vi.

Kvinne, 45 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Dersom man er LAR-pasient er man i eget behandlingsopplegg. LAR-behandlingen er organisert gjennom et samarbeid mellom pasient, spesialisthelsetjeneste, sosialtjenesten i kommunen og pasientens fastlege. Hvorvidt det er forsvarlig at han får Subutex er dessverre ikke mulig for oss å uttale oss om da vi hverken kjenner til han, eller LAR sin vurdering av situasjonen.

Dersom man mener at vedkommende ikke får riktig behandling kan man som pårørende klage til Fylkesmannen.