Vises Ksalol 1mg Alprazolam på urinprøver levert på sykehuslaboratoriet

Kvinne, 23 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Alprazolam kan påvises i 2-5 dager alt ettersom hvor stort inntaket har vært og over hvor lang tid det er brukt. Her er en oversikt over påvisningstider til ulike benzodiazepiner fra Fürst medisinske laboratorium.

Diazepam Desmetyl-diazepam 1 – 3 uker
Oxazepam 3 – 6 dager
Flunitrazepam 7-amino-flunitrazepam 1 – 5 dager
Nitrazepam 7-amino-nitrazepam 2 – 6 dager
Klonazepam 7-amino-klonazepam 2 – 8 dager
Alprazolam 2 – 5 dager