Hei, skal bestille en rustest for cannabis og den har cut off verdi på 50ng/ml. Vet dere hva cut off verdien hoss fastlegen pleier å vere på?

Mann, 21 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Det varierer fordi det er ulike produsenter som lager testene og ulike måter å teste på. Forskjellige leverandører har ulik sensitivitet og dermed ulik cut-off-verdi. Det betyr i praksis at uttak fra en og samme urinprøve kan bli positiv med én test og negativ med en annen, avhengig av hvilke cut-off-verdier testene har.

Her er et eksempel (Fürst laboratorium):

Det er rimelig å anta at grenseverdien på de fleste andre laboratorier ligger i samme område.