Jeg har sterke smerter i hender og ledd grunnet artrose. Har fått Tramadol av legen over lengre tid. Dosen har vært 50 mg x 3 pr dag, dette preparatet og denne mengden har vært det eneste som har hjulpet. Har i tillegg tatt 5 mg. Stesolid fast over år. Jeg har ikke på noe tidspunkt kjent meg døsig eller ute av stand til å kjøre.
Nå er jeg redd jeg overstiger grensen for det som er lovlig. Skjønner det kommer endringer i år.
Jeg har ikke kjørt bil på over et år grunnet ryggoperasjon. Nå er smertelindring i anledning operasjonen unødvendig. Snakket med legen vedrørende Oxonom, og fikk fastsatt grensen for bilkjøring ved inntak av dette medikamentet. Det er nå totalt opphørt, men legen har ikke sagt noe om Tramadol, og jeg har glemt å spørre.
Takknemlig for svar.

Kvinne, 74 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Det stemmer at det er snakk om en endring i dette regelverket, men dette skjedde allerede i oktober 2016. Kort sagt skal du lovlig kunne kjøre bil dersom du bruker 3 x 50 mg Tramadol samt 5 mg Stesolid i døgnet, forutsatt at du er tilvendt disse dosene (noe du jo er). Men, du fyller ikke helsekravene dersom du i tillegg bruker Oxynorm. Gjør du det, blir du nødt til å kutte ut enten Tramadol eller Stesolid for å fylle helsekravene. Dette er fordi lovverket tillater samtidig bruk av to legemidler som kan påvirke kjøreevnen (innen fastsatte grenser), men ikke tre. Det er legen som er ansvarlig for at du fyller helsekravene, så ta kontakt med legen angående din bruk av Tramadol, slik at dere sammen kan finne beste mulige løsning for deg i dette tilfellet.