Har sluttet med subutex etter 17 år, 21 dager uten noe nå..Føler ikke at jeg blir bedre og er utrolig sliten psykisk pga dette!!.. Finnes det noen jeg kan ringe som har erfaring med disse tingene?.. Vennlig hilsen

Kvinne, 50 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Gratulerer med nedtrapping. Du skriver at du har vært uten i 21 dager, så du er på god vei til bedring sakte men sikkert.  Å slutte med Subutex krever god motivasjon, planlegging, tid, ettervern og trygge rammer. Du sier ikke noe om hva slags oppfølging, både psykososialt og medikamentelt, du får, men vi håper du har et godt tilbud rundt deg.

Noen mennesker trenger lang tid for å bli helt frisk etter nedtrapping. Det kan forekomme etterabstinenser i noen måneder. Men etter tre uker er det verste over og du vil bli gradvis bedre.

Dersom du vil snakke om dette, kan du ringe oss (915 08588) og be om å få snakke med en som kan en del om Subutex og nedtrapping. Du kan også forhøre deg med Retretten. Utover dette er det mest nærliggende å snakke med de du har fått Subutex av, for de fleste er det LAR-kontakt eller lege eller en DPS du har tilknytning til.