Når ble denne sist endret? Og hvem ble den endret av? Skriver skoleoppgave…

Mann, 15 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Det fremgår ikke klart hva det spørres om her, du kan sende inn spørsmålet på nytt dersom du ønsker det.