Skal sone med fotlenke veldig snart og vet jeg ikke kommer til å pisse rent da jeg røyker en del. Har det noe å si om man ikke er ren når man starter soning, så lenge man holder seg unna under soningen?

Mann, 24 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Dette er litt utenfor vårt kompetanseområde, og vårt svar vil i beste fall være gjetting. Det beste du kan gjøre er å spørre de som har ansvar for din soning.