Hei … jeg har rem sleep behavier disorder, og tar hver kveld 1 tablett Rivotril 0,5 mg med god effekt. Jeg har ikke epilepsi.
Jeg har sertifikat på dispensasjon på fjerde året, men har hørt at reglene skal strammes inn … vil de endringene ramme meg? Det er visstnok kun Rivotril som kan hindre RSBD. Jeg vil ikke miste sertifikatet, da må jeg heller være uten Rivotril, og risikere å skade meg eller andre under Remsøvn.

Kvinne, 74 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Det er legen din, ev. i samråd med fylkeslegen, som må ta stilling til dette. Det er mulig du kan be om fortsatt dispensasjon, men det blir kun spekulasjon fra vår side hvorvidt du vil få det innvilget.

Så vidt oss bekjent er helsekravene til førerkort (hva medisiner angår) ikke ytterligere strammet inn siden de nye reglene trådte i kraft oktober 2016.