Jeg bruker leponex og trilafon mot psykose(schizofreni) men slitter mye med stemmer til tross for disse MEDISINENE,, spørsmålet da er HAR DET NOE FOR SEG OG LEGGE TIL «QUETIAPINE Som tilleggsmedisin eller blir sette for mye!!!! Klem venndølen

Mann, 45 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Vi kan dessverre ikke gi råd eller anbefalinger når det gjelder vanlig bruk av medisiner. Vi er ikke utdannet helsepersonell, og vi kjenner ikke deg og din helsetilstand. Vi må derfor be deg om å drøfte dette med legen som skriver ut dine medisiner.