Hei, jeg har et prosjekt om rus, hva heter de forskjellige narkotika midlende

Annet, 15 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Det er veldig mange stoffer som er klassifisert som narkotika i Norge. Du kan se hele listen her.

Det er vanlig å dele rusmidler inn i tre hovedgrupper. Det er dempende stoffer, stimulerende stoffer og hallusinogene stoffer. Vi har lenket til våre sider for hvert av de mest vanlige stoffene i hver gruppe. Der finner du også navn på de vanligste typene narkotika.

– Dempende stoffer. Disse har en sløvende virkning. Eksempler inkluderer opiater/opioider (heroin, morfin, kodein osv.) og benzodiazepiner (beroligende legemidler).

– Stimulerende stoffer. Disse har en oppkvikkende virkning. Eksempler er kokain og amfetamin.

– Hallusinogene stoffer. Stoffer som kan gi endret bevissthetstilstand, men som ikke er særskilt sløvende eller oppkvikkende. Eksempler er LSD, fleinsopp og meskalin.

Legg merke til at enkelte stoffer også kan passe inn under to eller flere kategorier. F.eks. kan alkohol være stimulerende i små mengder, men dempende i større mengder (alkohol defineres riktignok ikke som narkotika); MDMA/Ecstasy kan ha både en stimulerende og hallusinogen virkning; cannabis kan være både dempende og hallusinogent.