Heim, jeg leverer peth 1 gang i måneden, tok sist igår. Jeg drakk noen pils og et lite glass vin igår. Vises dette om 1 måned? Jeg har 2 måneder igjen før førerkort så nå har jeg angst!

Kvinne, 29 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

PEth (fosfatidyletanol) er en etanolmetabolitt som dannes når alkohol reagerer med fosfolipider i cellemembraner. Målbar mengde PEth er kun tilstede i kroppen dersom det er inntatt alkohol. Konsentrasjoner under påvisningsgrensen for analysemetoden (<0,03 µmol/L) regnes som forenlige med totalavhold fra alkohol, eller bare lavt/ sporadisk inntak. Konsentrasjoner mellom 0,03 og 0,30 µmol/L regnes å være forenlige med et moderat og ikke nødvendigvis skadelig alkoholforbruk.

I ditt tilfelle er det korte svaret ja, det kan muligens vises. PEth-verdien gjenspeiler det totale alkoholkonsumet de siste 4 ukene før prøvetaking, så alt inntak av alkohol kan påvirke verdien. Imidlertid er det individuelle forskjeller på hvor raskt man metaboliserer alkohol, derfor kan vi ikke gi deg et helt sikkert svar på spørsmålet ditt.

Du skriver også at du skal ta ny prøve om en måned, betyr det da at det er 30 dager til? I så fall er jo det to dager mer enn fire uker, og dermed mer sannsynelig at din PEth-verdi har gått ned.