Hvor mange paraceter kan jeg ta på en gang før det er skadelig eller dødelig?

Kvinne, 15 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Dette er en type brukerveiledning vi ikke gir, men generelt er det sånn at du ikke skal ta mer Paracet enn det som er anbefalt i pakningsvedlegget eller av legen din.

Vi vet ikke hvorfor du spør om dette men dersom du har det vanskelig håper vi at du vil snakke med noen om det. Du kan snakke med en voksen du stoler på, helsesykepleier på skolen, helsestasjon for ungdom eller en hjelpetjeneste. Eksempler på slike tjenester er Kirkens SOS, Kors på halsen og Mental helse.