Hei, tar palexia tab. 50 mg x 3 eller 4 dgl.

Er det da lov å kjøre bil etter karantene på min 7 dgr. (Er 2 mnd varighet på en kur). Har ikke andre helsesvekkelser og lege ikke gitt kjøreforbud. Han sa bare vær forsiktig i noen dgr.

Jfr første setning, må det til enhver tid være enten 3 eller 4 ggr, eller blir det doseøkning og ny karantene om jeg tar 4 ggr istedet for 3 ggr…? Dersom dette tilsvarer doseøkning, gjelder da 8 timers regelen….?

Og en ting til: hva om det hadde vært 100 mg palex tab x3/4? Er fremdeles godt under 300 mg morfinekvivalenter som vist til i regelverk.

Mann, 29 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Det som er viktig når det gjelder opioider og førerkort er at serumkonsentrasjon gjennom døgnet er jevn og uten sederende effekt. Det er derfor du får «karantene» når du begynner med et legemiddel som kan ha sedativ effekt. Når du er tilvendt kan du kjøre bil som avtalt med lege.

Hvorvidt inntak 4 ganger pr døgn istedenfor 3 ganger pr døgn påvirker serumskonsentrasjon i en slik grad at det fordrer ny «karantene» bør du snakke med legen din om. Vi er ikke helsepersonell og kan ikke uttale oss om hvordan dette kan påvirke din funksjon og helse.