får vi mye angst ved å ta subutex ? jeg er på nedtrapping fra 22.mg til 10.mg. jeg er redd min egen skygge. jeg tør ikke gå å ligge meg, jeg har lite matlyst, jeg drikker å røyker sigaretter en søvn. jeg er så redd å vet ikke hva jeg skal gjøre.

Kvinne, 46 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Noen opplever mer angst, nervøsitet eller depresjon etter å ha begynt med Subutex. Når det gjelder nedtrapping kan det også forekomme slike reaksjoner, i hvert fall til du er nede på en stabil dose. De generelle rådene er å trappe ned gradvis, og bruke god tid. Det er allikevel ikke uvanlig og oppleve ubehag knyttet til nedtrapping slik som søvnutfordringer, kaldsvetting, uro/angst og andre plager. Dersom nedtrappingsplanen ikke kjennes riktig er dette noe du kan ta opp med legen din (eller LAR) som kan hjelpe deg å sette sammen en mer realistisk nedtrappingsplan.