Hei,
Lurer på når man bruker sprøyter med amfetamin og man kun klarer å ha to dager uten, sånn innimellom, om man da er svært rusavhengig? Det blir brukt benzo preparater de to dagene uten amfetamin…..

Kvinne, 61 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Rusmiddelavhengighet kjennetegnes av at brukeren har et sterkt ønske om å innta rusmiddelet og har vansker med å kontrollere bruken. Brukeren opprettholder bruken til tross for skadelige konsekvenser, og prioriterer rusmiddelinntak foran andre aktiviteter og forpliktelser.

Det er vanskelig å klassifisere rusmiddelbruk inn i kategorier, og det er den rusavhengie selv som må kjenne hvor omfattende bruken og avhengigheten er.

Derimot omtales ofte injiserende rusbrukere som «tunge» brukere fordi de kan ha et stort behov for helsehjelp, og i mange tilfeller har utfordringer knyttet til flere aspekter ved livet slik som bolig, økonomi og helse.

En person som bruker sprøyter med amfetamin og man kun klarer å ha to dager uten, sånn innimellom og i tillegg bruker benzo på andre dager vil temmelig sikkert bli ansett som rusavhengig, ja.

Her er hva diagnoseverktøyet ICD-10 skriver om avhengighet:

Å sette diagnosen ”avhengighet” kan bare gjøres hvis tre eller flere av følgende kriterier har inntruffet samtidig i løpet av det foregående året:

Brukeren har

Hvis du er nysgjerrig på hva ICD-10 er, kan du lese om det her.

Her kan du lese om amfetamin.