Hva skjer hvis man sniffer lunixen?

Kvinne, 14 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Legemidler skal brukes slik som foreskrevet.

Lunixen er et reseptfritt legemiddel som brukes mot søvnvansker. Du kan lese mer om legemiddelet og riktig bruk på felleskatalogen.