Hei!

Lurer på ift kortidsvirkende opioder om man kan kjøre bil etter 1 uke dersom en stabil dosering? I monoterapi.

F. eks; (ift kortvirkende)
Tramadol 50 mg x 3, eller 100 (50+50) mg x 3 evt også dersom legen sier 1 til 2 tab 3 ggr daglig…?
Oksynorm 10 mg x 3
Paralgin forte 1/2 tab x 3

Er dette riktig forstått?

Kvinne, 39 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

I henhold til førerkortveileder fyller du helsekrav til førerkort dersom

Med «kronisk (langvarig) smertebehandling» forstås i denne sammenhengen all behandling som varer lenger enn 7 døgn.
Med «legemidlene er langtidsvirkende» forstås i denne sammenheng

I følge helfo sin kalkulator for omreging av morfinekvivaleneter vil din medisinering tilsvare 80,25 morfinekvivaleneter, noe som innebærer at du kan fylle helsekravet dersom alle nevnte forhold er ivaretatt.

Vi vil anbefale deg å snakke med foreskrivende lege, det er til syvende og sist hen som kjenner deg og din helsetilstand godt nok til å kunne veilede deg med tanke på bilkjøring.