korttidsvirkende opioider og helsekrav.

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei!

Lurer på ift kortidsvirkende opioder om man kan kjøre bil etter 1 uke dersom en stabil dosering? I monoterapi.

F. eks; (ift kortvirkende)
Tramadol 50 mg x 3, eller 100 (50+50) mg x 3 evt også dersom legen sier 1 til 2 tab 3 ggr daglig…?
Oksynorm 10 mg x 3
Paralgin forte 1/2 tab x 3

Er dette riktig forstått?

Kvinne, 39 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

I henhold til førerkortveileder fyller du helsekrav til førerkort dersom

  • det er klar medisinsk indikasjon
  • det er minst en uke etter siste doseøkning
  • det brukes en maksimal døgndose som tilsvarer inntil 300 mg orale morfinekvivalenter
  • legemidlene er langtidsvirkende, og
  • det har gått 8 timer etter inntak av ekstra dose korttidsvirkende opioid

Med «kronisk (langvarig) smertebehandling» forstås i denne sammenhengen all behandling som varer lenger enn 7 døgn.
Med «legemidlene er langtidsvirkende» forstås i denne sammenheng

  • alle opioider som i Norsk legemiddelhåndbok er omtalt som «depottablett», «depotkapsler», «depotplaster», samt metadonmikstur, og
  • alle andre opioider (de «kortidsvirkende»), forutsatt at de administreres etter forutsetningene beskrevet nedenfor
  • for at korttidsvirkende opioider skal regnes som «langtidsvirkende», må de brukes slik at det gir en jevn serumkonsentrasjon gjennom døgnet. Dette forutsetter at det inntas med regelmessige mellomrom, fordelt på minimum tre inntak per døgn.

I følge helfo sin kalkulator for omreging av morfinekvivaleneter vil din medisinering tilsvare 80,25 morfinekvivaleneter, noe som innebærer at du kan fylle helsekravet dersom alle nevnte forhold er ivaretatt.

Vi vil anbefale deg å snakke med foreskrivende lege, det er til syvende og sist hen som kjenner deg og din helsetilstand godt nok til å kunne veilede deg med tanke på bilkjøring.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.