hva blir konsekvensene av dersom man tar 3-4 tabletter med Altermol på en gang? og hvor raskt kommer symptomene?

Annet, 19 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Altermol inneholder paracetamol og kodein. Om du tar 4 tabletter Altermol, er dette 2 gram paracetamol og 120 mg kodein. Dette er høye doser, men vil sannsynligvis ikke føre til en akutt livsfare for deg. Det du kan oppleve er at du blir veldig trøtt, kvalm og uvel, svimmel og at du begynner å klø på kroppen og i ansiktet. Merk at situasjonen er annerledes dersom du tar dette kombinert med andre dempende legemidler/rusmidler, inkludert alkohol – da kan denne mengden utgjøre en stor fare.
Store doser paracetamol på en gang kan være svært farlig, og litt for mye over tid kan også være farlig. Dette grunnet risiko for leverskade.
Toksisitet  for Paracetamol (hvor giftig er det): Over 12 gram er alltid toksisk. Ved doser over dette bør en kontakte sykehus (gjelder alle). Gjentatte overdoser gir særlig økt risiko.
For mye kodein kan føre til at pustesenteret hemmes, og kan i ytterste konsekvens føre til koma og død. Toksisitet for Kodein: Over 500 mg kan gi alvorlig forgiftning.
Vi vil oppfordre deg til å følge legens anbefaling for dosering.
Du kan lese mer om overdosering Altermol på Felleskatalogen:
For mer informasjon, kan du ringe Giftinformasjonen  22 59 13 00.