Kommer straff etter legemiddelloven på politiattest?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

jeg ble straffet etter legemiddelloven §31, påvirkning av hasj. Jeg har veldig lyst til å jobbe innenfor helse og omsorg. Kommer legemiddelloven til å komme på en av attestene jeg evt må sende inn? er snart 3 år siden hendelsen skjedde.

Kvinne, 23 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Nå skriver du ikke konkret hvilket yrke du kan tenke deg så vi tar utgangspunkt i sykepleier da det er en stor yrkesgruppe innen helse og omsorg. Hvis du skal begynne på sykepleiestudiet må du fremlegge en såkalt barneomsorgsattest, som er en attest for personer som skal ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige. Denne attesten skal imidlertid bare vise om du er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for visse forbrytelser, som er listet opp i politiregisterloven § 39. Dette er stort sett bestemmelser om seksualforbrytelser og barnepornografi, men også  salg eller oppbevaring av narkotika.

Bruk av narkotika er imidlertid regulert i legemiddelloven og er ikke et av forholdene som skal vises i barneomsorgsattesten. Så hvis du kun ble tatt for bruk, og ikke oppbevaring, vil ikke dette vises på politiattesten du skal legge frem ved inntak på sykepleierstudiet.

Et vilkår for å få autorisasjon som sykepleier er etter helsepersonelloven § 48a at du ikke er «uegnet til yrket». Rusmiddelbruk kan påvirke og nedsette ferdigheter og evner som er nødvendige for å kunne utøve yrke som sykepleier. Hadde du blitt tatt i å røyke hasj etter at du hadde fått autorisasjonen kunne du nok fort mistet den, kanskje etter å ha fått en skriftlig advarsel. Men om dette var et engangstilfelle, og skjedde da du var ung, og ikke hadde begynt på sykepleierstudiene vil det nok ikke hindre at du kan jobbe innen helse og omsorg.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.