Har eg lov og selge eller kjøpe cbdolje uten thc til Norge,
Vis kundene bestiller via min webside,
Dem får det da sendt direkte fra utlandet,
Får trur ikke eg har lov og oppbevare CBd hjemme for salg,
Å trenger eg eventuelt godkjennelse for og selge ??

Mann, 43 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Cannabidiol (CBD) anses i utgangspunktet som legemiddel i Norge. CBD-produkter inneholder generelt varierende mengde av THC, som er den narkotiske hovedkomponenten i cannabis. De CBD produktene man kjenner til er basert på ekstrakter fra cannabisplanten og vil derfor inneholde varierende mengder av THC. Alle ekstrakter fra cannabisplanten (uavhengig av innhold) er regulert av FNs narkotikakonvensjon og narkotikaforskriften. CBD-produkter basert på slike ekstrakter er derfor å regne som narkotika i Norge.

Det finnes foreløpig ingen godkjente legemidler med CBD (uten THC) godkjent i Norge. Legen din kan søke om godkjenningsfritak for legemidler med CBD fra utlandet, og det er da apoteket som bestiller legemidlet for deg.  Godkjenningsfritak gir ikke rett til å bestille produktet selv og få det tilsendt i postforsendelse.

Du kan derfor ikke kjøpe eller selge CBD olje, ei heller importere og oppbevare.

Legemiddelverket har svart på de vanligste spørsmålene vi får fra virksomheter som ønsker å omsette produkter som inneholder CBD i Norge. Du finner svarene på denne siden.