Kan mindreårige drikke alkoholfritt øl på gata?

Mann, 15 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Det er ingen aldersgrense for salg av alkoholfritt øl, slik som Munkholm eller vørterøl. Det er forbudt å nyte alkohol på offentlige steder slik som gaten eller parker, men alkoholfritt øl faller utenfor dette lovverket, og kan således drikkes på gaten.