Kan man ta overdose på noskapin?

Kvinne, 13 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi gir ikke slik informasjon. Vi vet ikke hvorfor du spør, men hvis du har det vanskelig er det viktig at du snakker med noen om det. Du kan si det til en voksen du kjenner, helsesykepleier på skolen, en lærer eller helsestasjon for ungdom.

Du kan også snakke med Kors på halsen.

Det er mange som kan og vil hjelpe deg med å få det bedre!