Går det ann å ruse seg på sertralin hexal?(depressive)

Mann, 14 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi gir ikke denne typen brukerveiledning. Antidepressiva er generelt ikke regnet som rusmidler. Legemidler skal brukes slik som foreskrevet, og av den personen som har fått resepten. Dersom du har spørsmål knyttet til riktig bruk av et medikament, ta kontakt med lege eller apotek.