jeg drakk 5 halvlitere, kan jeg ta en sobril 15mg før leggetid?

Annet, 80 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en akuttjeneste – det kan ta opptil flere dager å få svar.

Det anbefales å ikke drikke alkohol mens du er på benzodiazepiner (for eksempel. Sobril). Alkohol og benzodiazepiner forsterker hverandres dempende virkning. Både alkohol og benzodiazepiner brytes ned i leveren. Derfor vil disse stoffene nedbrytes saktere, noe som kan føre til en for høy konsentrasjon av medisinen i blodet. Som følge kan det oppstå bivirkninger som orienteringsproblemer, trøtthet og alvorlige pusteproblemer. Det kan i verste fall føre til koma og død i større doser.

Vi vil derfor anbefale deg å unngå denne kombinasjonen, eller kontakte lege/legevakt for å avklare situasjonen.