Hei.Jeg bruker fluoxetin 40 mg pr. dag og candesartan/hydrochlorothiazide 32mg/12.5 pr.dag.Mitt spørsmål er om jeg jeg kan bruke stilnoct 10 mg sammen med de?

Mann, 55 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

I følge enkel interaksjonsanalyse på felleskatalogen.no skal det være greit å kombinere disse legemidlene, men vi anbefaler deg å snakke med foreskrivende lege dersom du har spørsmål om dette. Hen er den som kjenner deg og din helsetilstand og dermed er i best posisjon til å kunne gi gode og riktige svar.