kan eg få informasjon om sniffing

Mann, 14 år fra Sogn og Fjordane


RUStelefonen svarer:

Sniffing kan bety to ulike ting: enten misbruk av gasser og løsemidler for å få en rus (noe du kan lese om på våre faktasider om sniffestoffer), eller det kan bety inntak av rusmidler i pulverform gjennom nesen. Typiske eksempler på stoffer som brukes på sistnevnte måte er kokain og amfetamin/metamfetamin. Når man sniffer et stoff gjennom nesen vil som regel effekten komme raskere og være sterkere sammenlignet med å svelge stoffet, men rusen vil gjerne også vare noe kortere.