Hei. Jeg tok nettopp 13 paracet med 500 gram.

Hva kan skje da?

Kvinne, 17 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke er en akuttjeneste – det kan ta opptil flere dager å få svar. Ved behov for akutt tilbakemelding, ta kontakt med f.eks. AMK 113, Legevakt 116 117 eller Giftinformasjonen 22 59 13 00.

Store inntak av Paracet kan potensielt være skadelig for leveren. Dette kan være ekstremt smertefullt, og kreve umiddelbar medisinsk behandling. Ofte kan det ta opptil flere døgn før eventuelle symptomer melder seg. Hvor mye som er farlig kan variere, da toleranse er ganske individuelt. Ta kontakt med en av de ovennevnte tjenestene ved behov for medisinsk bistand.

For øvrig: vi vet ikke hvorfor du inntok dette, men hvis du har det vanskelig er det viktig at du snakker med noen om det. Du kan si det til en voksen du kjenner, helsesykepleier på skolen, en lærer eller helsestasjon for ungdom.

Du kan også snakke med Kors på halsen.

Det er mange som kan og vil hjelpe deg med å få det bedre!