Jeg har hørt det bare er 2 stk som tar prøver som også inkluderer GHB. Det være seg furst og st.olavs. Stemmer dette?

Kvinne, 29 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Du finner en oversikt over hvilke analyser du ulike laboratoriene tilbyr i denne artikkelen. Merk at oversikten er fem år gammel og endringer kan ha funnet sted etter dette.