Peth-test.
Jeg har fått beskjed av fastlegen at jeg har mistet sertifikatet i 6 mnd. Peth-test må tas hver mnd.
Nå lurer jeg på om det stemmer helt. Har ikke fysisk levert inn sertifikatet og heller ikke hørt noe fra fylkesmannen. Det er ca en mnd siden jeg fikk beskjeden. Hvordan er gangen i dette?

Annet, 35 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Det hender at det tar tid før førerkortet fysisk må leveres inn. Legen skal melde fra til Fylkesmannen ved ikke oppfylte helsekrav. Fylkesmannen skal igjen melde fra til politiet og anmode dem om å inndra førerretten. Dersom legen har gitt deg beskjed om at du ikke fyller helsekravene, bør du regne med at førerkortet ditt nå ikke er gyldig.

Det viktige er at du får dokumentert godkjente PEth-tester i 6 måneder slik at du da kan få førerkortet tilbake. Du kan lese mer om saksgangen på denne siden.