Hvor mye ibux må man ta for å dø av det?

Kvinne, 14 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi besvarer ikke den typen spørsmål. Legemidler skal brukes slik som foreskrevet. Toksisk/giftig dose på ibuprofen varierer veldig. Typiske skadevirkninger knyttet til for høyt inntak er skader på nyrer og mage. Er du usikker på om du eller andre har tatt for mange Ibux må du ringe til Giftinformasjonen (22 59 13 00) eller AMK/113.  Trenger du noen å snakke med kan du ringe til Alarmtelefonen for barn og unge.