Hvorfor fungerer valium dårlig og sobril bra? Hvor da forklare d t legen
Kvinne, 37 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Hvorfor du opplever at Sobril fungerer bedre for deg enn Valium, kan vi dessverre ikke vite. Det spørs kanskje hvorfor du bruker det. Valium er brukt som angstdempende og muskelavslappende/krampestillende (og mot f.eks. epilepsianfall), mens Sobril brukes som angstdempende medisin. En annen forskjell mellom Valium og Sobril er hvor lang tid det tar før det virker;  Sobril tar 2-4 timer til full virkning, mens Valium virker raskere, men har lengre halveringstid. På grunn av lang halveringstid og lengre virkning er det flere som opplever uønskede ettervirkninger som trøtthet og uro av Valium enn av Sobril. Utover dette, tilhører de samme gruppe (benzodiazepiner), og har ganske like virkeområder.