Hvorfor er ikke rus lov i Norge?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

hvorfor er ikke rus lov i norge. men noen rus middler er lov i andre land.

Mann, 13 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Det er det enkelte lands lovgivende instanser som bestemmer hva som er lovlig og ikke. Grunnlaget for hva som er lov og hvorfor, varierer nok med sted og tid, men i Norge vil hensikten med lover være å kunne ha et best mulig samfunn for flest mulig. I Norge er det Stortinget som bestemmer hvilke lover vi har. Hvem som sitter i Stortinget kan alle norske statsborgere over 18 år være med på å bestemme gjennom å stemme ved stortingsvalg. Målet med lovverket er først og fremst å virke forebyggende, noe som vil si at loven ideelt sett skal virke både avskrekkende (fordi det er ulovlig gjør man det kanskje ikke) og holdningsskapende (fordi det er ulovlig så er det kanskje ikke riktig/greit/bra). I tillegg har Norge også forpliktet seg til å følge den alminnelige narkotikakonvensjon, vedtatt av FNs narkotikakonferanse i New York 1961. Konvensjonen ble ratifisert av Norge 1967. Den tar sikte på internasjonal kontroll i FN-regi med all omsetning av narkotiske stoffer, både naturprodukter og kjemiske.

Men: det kan hende at norsk narkotikapolitikk vil få en stor endring om ikke altfor lenge. Regjeringen har satt ned et utvalg som skal granske ulike måter å endre norsk narkotikapolitikk i retning avkriminalisering. Du kan lese mer om dette arbeidet på regjeringens hjemmesider.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.