hvorfor blir kroppen helt brutt ned ved langvarig misbruk av kokain?

Kvinne, 17 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Bruk av kokain er først og fremst forbundet med psykiske plager og sykdommer i hjerte/kar. Kokain er svært belastende for hjertet og andre indre organer på grunn av hvordan stoffet virker på blodårene. Ved bruk over tid, kan dette føre til for eksempel hjerteinfarkt og hjerneblødning. Dette kan også forekomme ved enkeltinntak. Bruk av kokain kan også føre til for eksempel depresjon, angst, paranoia, søvnproblemer og i enkelte tilfeller psykosesymptomer. At kroppen forøvrig blir ødelagt av kokain, kommer nok også mye an på hvordan du lever livet ditt ellers. Kokain er svært avhengighetskapende, og avhengigheten kan gjøre at det meste annet blir mindre viktig. Du kan lese mer om kokain på våre faktasider her.