Hvordan kan man kommer over dyp depresjon og posttraumatiskstress? Er desperat føler det ikke går fort nokk over hos lege. Ser bare en utvei

Kvinne, 18 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Noen ganger er livet så tøft at det synes å være bare en utvei. Men, det finnes alltid håp og det finnes alltid muligheten for å få det bedre. Og du vil få det bedre. Vi håper at du har folk rundt deg som kan hjelpe deg, som du kan snakke med og som kan hjelpe deg med å få riktig hjelp. Legen bør kunne henvise deg til for eksempel traumebehandling. Du kan også ringe Mental Helse 116 123.