hvordan kommer jeg best igjennom dagen etter å ha drukket for mye.Jeg er inne i en depresjon, har PTSD og tankekjøret og skammen er ikke til å holde ut.

Kvinne, 51 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det er nok ikke noe fasitsvar på hva som er den beste måten å komme seg gjennom dagen derpå. Folk er forskjellige og har ulike behov.

Slik vi forstår din situasjon er det først og fremst skammen og tankekjøret som er vanskelig. Dersom du har noen strategi for å håndtere slike tanker ellers, kan du jo forsøke det. Mange synes også det er lettere å håndtere tankekjøret når man er sammen med eller snakker med andre. Kanskje det vil føles bedre om du er sammen med noen eller ringer noen? Husk at du alltid kan ringe Mental Helse sin hjelpetelefon om du trenger noen å snakke med.

Dersom du går i behandling er jo dette noe du kan ta opp med behandler også. Det hjelper kanskje ikke i dag, men kan være nyttig for fremtiden. Går du ikke i behandling kan du vurdere om du ønsker det. I så fall kan du kontakte legen din for å få en henvisning.

Vi håper du føler deg bedre!